Metin Yazarlığı

Web site/blog, sosyal medya sayfaları için makale yazımı ve içerik üretimi, dergi, katalog, afiş, broşür, kitap gibi basılı ürünlerin yazımı ve düzenlenmesi (redaksiyon) yapılmakta, okul ve iş için sunumlar hazırlanmaktadır.